Hybrid Breathers


Technologie Hybridních zavzdušňovacích filtrů

Co odlišuje filtry Hydroguard a Ventguard, je mechanismus „kontrolovaného dýchání“. Ventily zajistí mírný přetlak, který umožní kontrolované dýchání bez nahromadění přílišného tlaku. Systém dýchá jedině tehdy, je-li k tomu donucen. Pak se vzduch čistí a suší, před tím, než je zaveden do systému, což zajišťuje čistý a suchý vrchní díl. Tento kontrolní mechanismus rovněž zabraňuje předčasnému nasycení silikagelu a prodlužuje životnost zavzdušňovacího filtru, což je problém standardních zavzdušňovacích filtrů v extrémně vlhkém prostředí. What really differentiates the Hydroguard™ and Ventguard™ Hybrid Breathers is their “controlled breathing” mechanism. Check valves provide slight system pressurization that allows for controlled breathing without excessive pressure build-up. The system breathes only when pressured to do so, and then the air is cleaned and dried before it is introduced into the system, ensuring a clean, dry headspace. This control mechanism also prevents premature saturation of the silica gel and extends breather life, a problem not as easily tackled by standard desiccant breathers exposed to extreme moisture.

Metody instalace hybridních zavzdušňovacích filtrů

Des-Case hybridní filtry by měly být instalovány vertikálně, jsou zkonstruovány pro instalaci na většinu zařízení bez ohledu na umístění. Pro instalaci ve stísněných prostorech nabízí Des-Case příslušenství pro vzdálenou montáž. Vzhledem k samo-nastavitelnému provedení, hybridní zavzdušňovací filtry mohou být nainstalovány na horké i studené systémy. Doporučujeme pravidelnou vizuální kontrolu zpětných ventilů u všech hybridních modelů. Des-Case Hybrid Breathers should be installed vertically and are designed for installation on most equipment regardless of location. For installation in tight areas, Des-Case offers accessories for remote mounting. Because of the self-adjusting design, Hybrid Breathers may be installed on a hot or cold system. Periodic visual inspection of the check valves on all Hybrid Breather models is recommended.

Zavzdušňovací filtry


Klikněte sem pro stažení produktového listu v tiskové podobě.

Patentovaný Hydroguard™ hybridní zavzdušňovací filtr je ideální řešení pro správu olejů v:

 • Provozech využívající oplachy
 • Frequent cycle applications
 • Aplikace, ve kterých může membrána filtru udržovat uzavřený systém
 • Prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí, kde jsou zvýšené výskyty poruch převodovek a olejů kvůli pronikání vlhkosti
 • Nízko-průtokové aplikace
 • Provozy s vysokou vzdušnou vlhkostí

Jak to funguje

As wet, contaminated air is drawn through the unit, multiple 3-micron polyester filter elements remove solid particulate and the color-indicating silica gel extracts moisture. The bladder on the Hydroguard™ breather provides an area for the air to expand and contract as a result of temperature variations during steady-state operations. When air is expelled from the equipment headspace, the bladder expands and the top foam pad prevents oil mist from contacting silica gel or entering the atmosphere. Once the bladder is filled with air and the pressure exceeds that of the breather, the check valves will open and the excess pressure will be released. The hydrophilic agent is partially reactivated by the dry air passing back through.

Modely HYDROGUARD™

HydroguardTM hybridní zavzdušňovací filtry pracují na principu roztažnosti a smršťování vzduchu v důsledku změny teploty. Závitové trubka lze snadno přizpůsobit jakékoli velikosti uzávěru nádrže. Níže naleznete informace o všech modelech hybridních zavzdušňovacích filtrů Hydroguard™.

Zavzdušňovací filtry


Klikněte sem pro stažení produktového listu v tiskové podobě.

Ventguard™ hybridní zavzdušňovací filtry jsou vybaveny zpětnými ventily, aby zabránily přetlaku nebo podtlaku uvnitř zařízení. Vnitřní zpětné ventily na Ventguard™ hybridních zavzdušňovacích filtrech prakticky izolují zařízení od okolních nečistot. Hybridní zavzdušňovací filtry Ventguard™ jsou ideální pro:

 • Omezená aplikace v provozech využívajících oplachy Limited wash-down applications (the Ventguard™ may spend more quickly in a frequent wash-down situation due to the lack of the bladder)
 • Aplikace s nepravidelným cyklem Infrequent cycle applications
 • Applications in which the headspace is much larger than the Hydroguard™ breather bladder can maintain
 • Aplikace s nízkým průtokem vzduchu Low-flow applications
 • Aplikace s vysokou vlhkostí vzduchu High-humidity applications

Jak to funguje

As wet, contaminated air is drawn through the unit, multiple 3-micron polyester filter elements remove solid particulate and the color-indicating silica gel extracts moisture. When air is expelled from the container, the top foam pad prevents oil mist from contacting silica gel or entering the atmosphere. The breather is outfitted with a resilient nylon standpipe and a clear polycarbonate body which allows for easy monitoring of the high-contrast silica gel.

Modely VENTGUARD™

Zavzdušňovací filtry Ventguard™ přicházejí s celou řadou modelů, které můžeme snadno přizpůsobit jakémukoliv provozu. Prosím, podívejte se na tabulku níže, kde jsou detailní informace o jednotlivých modelech.