Od 1.2.2020 dochází, z rozhodnutí společnosti Des-Case Corporation, ke sjednocení označování produktů na celosvětovém trhu. Evropské označování produktů "DCE-" je nahrazeno jednotnou předponou "DC-".

Produkty jako takové zůstávají beze změn (s výjimkou některých zavzdušňovacích filtrů - řady Standard a Ventguard) a jsou mezi sebou zaměnitelné.